MB-78 EI

MB - 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN - EN 13501-2:2010.

MB - 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN - EN 13501-2:2010 . Konstrukce MB - 78EI je založena na tepelně izolovaných hliníkových profilech o  hloubce  78 mm. Ty se vyznačují nízkým součinitelem prostupu tepla mající ve své budově speciální profilované tepelné ohnivzdorné můstky o  šířce 34 mm. Odolnost konstrukce proti vysoké teplotě poskytuje izolační prvky protipožárně odolné GKF nebo CI umístěné ve vnitřních  komorách profilů a izolačních mezer. Tloušťka výplně v MB - 78EI je 8- 49 mm. Výplně mohou poskytnout všechny typické protipožární skla a vrstvené prvky z neprůhledné fólie a příslušných panelů poskytnout požadovanou požární ochrany. Rozsah přijatelné rozměry konstrukce jsou přepážky pevné až do výšky 4 metrů a Swing dveře o rozměrech křídla 1,4 x 2,5 m.

Specifikaci:

  • dveře 1- nebo 2-křídlové s výškou do 2,5 m
  • vitríny s dveřmi výšky až 4 m
  • dvoubarevné konstrukce 
  • možnost použití šikmých příček nebo ohýbaných profilů 
  • velký výběr příslušenství 
  • čisté, ostré hrany extrudovaných hliníkových rámů
  • velký počet finálních verzí

 

Parametry

MB-78 EI

Hloubka rámu / sloupů

78

Hloubka křídla / příček

78

Tloušťka zasklení

6 -49 mm

Min. viditelná šířka profilů

Rám dveří / sloup

51 (72)

Křídlo dveří / příčka

72 (51)

 Max rozměry a hmotnosti konstrukcí 

Max rozměry křídla dveří / pole fasády

v 2500 mm
š 1400 mm

Max hmotnost křídla dveří / pole fasády 250 kg